กังหันน้ำ Green Energy เทคนิคนครนายก ตามรอยพ่อหลวง ร.9

กังหันน้ำ Green Energy เทคนิคนครนายก ตามรอยพ่อหลวง ร.9

กังหันน้ำ Green Energy ด้วยแนวคิดและความสามารถของนักเรียน นักศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครนายก (แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์) ที่ช่วยกันประดิษฐ์กังหันน้ำ ตามรอยของพ่อหลวง ร.9 จากกังหันน้ำชัยพัฒนา ซึ่งสามารถผลิตพลังงานมาจากการหมุนและแผงโซลาเซลล์ ทำให้สามารถสร้างพลังงานที่ปราศจากมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กังหันน้ำเป็นเครื่องจักรกลที่สามารถเปลี่ยนพลังงานจากการไหลของน้ำ ให้กลายเป็นำพลังงานในรูปแบบอื่นได้ โดยถูกนำมาใช้เป็นเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมมากมายหลากหลายประเภท และนิยมใช้กันทั่วโลก สำหรับส่วนประกอบของเครื่องมือชนิดนี้ จะมีวงล้อและใบพัดกังหัน ซึ่งการใช้งานจะต้องวางกังหันในแนวดิ่งหรือขวางทางไหลของน้ำนั่นเอง

สำหรับจังหวัดนครนายกนั้น เป็นจังหวัดที่ถือว่ามีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ค่อนข้างมาก ทั้งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ น้ำตก มีประชากรจำนวนมากที่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม และมีบ่อเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลาจำนวนมาก ซึ่งในช่วงที่น้ำในคลองลดน้อยลง จะส่งผลทำให้เกิดมลภาวะหรือน้ำเน่าเสีย กังหันน้ำ Green Energy จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะเข้ามาช่วยลดปัญหาน้ำเน่าเสียให้เปลี่ยนเป็นน้ำที่สะอาด ปราศจากมลพิษได้

จุดเริ่มต้นของกังหันน้ำ Green Energy

ทางด้านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เปิดเผยว่า กลุ่มนักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกันประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมชิ้นนี้ จากการมอบหมายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ด้วยการใช้หลักการเดียวกับกังหันน้ำชัยพัฒนาของ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยมีจุดประสงค์ในการบำบัดน้ำเสียและเติมอากาศเข้าไปทดแทน

หลักการดังกล่าวเป็นการนำระบบคอนโทรลเลอร์เข้ามาช่วยควบคุมการหมุนของกังหันน้ำ ซึ่งมีตัวเซนเซอร์ที่คอยตรวจวัดค่าออกซิเจนของน้ำ ดังนั้นหากน้ำมีค่าออกซิเจนที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดเอาไว้ กังหันน้ำก็จะเริ่มทำงานทันทีด้วยการหมุน และจะหยุดการหมุนหลังจากออกซิเจนในน้ำนั้นมีค่าตามมาตรฐานแล้ว ในส่วนของระบบอัตโนมัติ กังหันน้ำ Green Energy จะทำการหมุนเมื่อค่าออกซิเจนของน้ำอยู่ในมาตรฐานปกติเกินกว่า 2 ชั่วโมง

สำหรับการเคลื่อนที่ของเรือและกังหันน้ำ เรือจะเคลื่อนที่ได้ด้วยการควบคุมจากรีโมทคอนโทรล จึงช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายกังหันไปยังพื้นที่ที่มีน้ำเน่าเสียได้อย่างง่ายดายและทั่วทุกจุด นอกจากนี้ยังมีระบบสมอเรือที่ช่วยให้เรือหยุดเการเคลื่อนที่ได้ตามตำแหน่งที่ต้องการ และในส่วนของพลังงานที่ใช้จะได้มาจากระบบโซลาเซลล์ที่ทำการชาร์จแบตเตอรี่ และได้พลังงานจากการหมุนของกังหันน้ำที่นำเอาพลังงานกลับมาใช้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่

ในส่วนของผู้ประกอบการธรุกิจและอุตสาหกรรมที่กำลังให้ความสนใจกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้อยู่ เจ้าเครื่องนี้ติดตั้งได้ง่ายมาก สามารถเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งต่างๆได้อย่างสะดวก ในราคาเครื่องละ 40,000 บาท