การนำก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้ในประเทศไทย

การนำก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้ในประเทศไทย

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ประเทศไทยได้มีการนำก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า และใช้งานสำหรับภาคอุตสาหกรรม จากการสำรวจค้นพบว่า ประเทศไทยตอนนี้มีแหล่งก๊าซธรรมชาติอยู่ด้วยกัน 2 แหล่ง โดยหนึ่งแห่งถูกค้นพบอยู่ที่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และอีกแห่งถูกค้นพบอยู่ในทะเลบริเวณอ่าวไทย ในการนำก๊าซธรรมชาติมาใช้เพื่อเป็นเชื่อเพลิงทดแทนการใช้ถ่านหินกับน้ำมันเตานั้น นอกจากจะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมได้ประหยัดต้นทุนแล้ว ยังช่วยลดอัตราการนำเข้าที่มีราคาสูงจากต่างประเทศ ซึ่งรวมเป็นมูลค่ามหาศาลมากในแต่ละปี อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งนับวันยิ่งมีความเสี่ยงด้านพลังงานที่ไม่มั่นคง

สำหรับก๊าซธรรมชาติในทะเลอ่าวไทยที่ถูกนำขึ้นมาใช้งาน นับว่าเป็นการใช้งานพลังงานที่ได้จากภายในประเทศไทยของเราเองอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากก๊าซธรรมชาติจะเป็นเชื้อเพลิงที่มีสะอาดและมีคุณภาพแล้ว ยังเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ ช่วยให้ประหยัดต้นทุนในการผลิตได้ ซึ่งในปัจจุบันการใช้งานก๊าซธรรมชาติมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนออกเดินทางสำรวจหาแหล่งผลิตก๊าซใหม่ๆ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน โดยปัจจุบันก๊าซธรรมชาติที่ถูกนำขึ้นมาใช้งานสำหรับโรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม และยานพาหนะต่างๆนั้น เราเรียกกันว่า NGV นั่นเอง

ก๊าซธรรมชาติ คุณสมบัติสำหรับรถยนต์ (NGV)

NGV หรือก๊าซธรรมชาติ มีคุณสมบัติที่เป็นก๊าซจึงสามารถเผาไหม้ได้สมบูรณ์กว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น และมีอัตราส่วนของคาร์บอนที่น้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ ไอเสียที่ถูกปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาตินั้น จะมีปริมาณไอเสียที่ต่ำกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น ดังนั้น NGV จึงกลายเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดควันดำมลพิษ ช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศที่เป็นตัวการทำลายสุขภาพของทุกคน

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานก๊าซธรรมชาติ ซึ่งพบว่าเครื่องยนต์ที่ใช้ NGV นั้น มีการปล่อยสารพิษอยู่ในระดับต่ำ จึงเป็นการลดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้มากถึง 50%-80% ช่วยลดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ได้มากถึง 60%-90% ช่วยลดก๊าซไฮโดรคาร์บอนได้มากถึง 60%-80% จึงแทบจะไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง หรือเขม่าจากท่อไอเสียอีกด้วย

ความปลอดภัยเมื่อใช้ก๊าซธรรมชาติ

ด้านความปลอดภัยของก๊าซธรรมชาติ (NGV) นั้นถือว่ามีความปลอดภัยมากที่สุด สำหรับเชื้อเพลิงที่ใช้ในรถยนต์ เนื่องจากมีความเบากว่าอากาศจึงมีความแตกต่างจากก๊าซหุงต้ม น้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลที่หนักกว่าอากาศ ซึ่งหากเกิดการรั่วไหลของก๊าซชนิดนี้ก็จะไม่อยู่บนพื้น จึงเกิดการลุกไหม้ได้น้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆนั่นเอง