ต่อสู่กับภาวะโลกร้อนง่าย ๆ แค่ใช้ผนังคอนกรีต Smartblock

ต่อสู่กับภาวะโลกร้อนง่าย ๆ แค่ใช้ผนังคอนกรีต Smartblock

ต่อสู่กับภาวะโลกร้อนง่าย ๆ แค่ใช้ผนังคอนกรีต Smartblock

            สมาร์ทคอนกรีต ผู้ผลิตผนังคอนกรีตคุณภาพ ได้ทราบถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อน จึงได้คิดค้น วิจัย พัฒนา และปรับปรุง จนออกมาเป็นเทคโนโลยีในการผลิตที่ใช้พลังงานน้อยที่สุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในกระบวนการผลิตต่าง ๆ

ทำให้ในกระบวนการผลิตผนังคอนกรีต ปราศจากการใช้เตาเผา ที่เป็นตัวการทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ส่งผลเสียต่อชั้นบรรยากาศ แตกต่างกับกระบวนการผลิตอิฐมอฐ ที่ในขั้นตอนหลักต้องใช้การเผาไฟเป็นระยะเวลาอย่างต่ำ 7 วัน ซึ่งนับว่าสิ้นเปลืองวัสดุ เชื้อเพลิง ทั้งยังส่งผลเสียต่อชั้นบรรยากาศ ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้น

ในกระบวนการผลิตผนังคอนกรีต สามารถนำวัตถุดิบหลายอย่างมาใช้ใหม่ได้

ที่สำคัญในระหว่างกระบวนการผลิตผนังคอนกรีต ยังสามารถนำวัตถุดิบหลายอย่างกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย ทั้งยังกลับไปเป็นส่วนผสมของกระบวนการผลิตขึ้นอีกครั้งได้เช่นกัน ไปจนถึงการนำใช้เป็นตัวตั้งต้นของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือเรียกได้ว่า แทบปราศจากของเสียที่มาจากการผลิตเลย นับเป็นการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า

นอกจากนี้แล้ว การใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้านปัจจุบัน ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกสูงถึง 16 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการออกแบบบ้านเพื่อประหยัดพลังงานเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถช่วยโลกใบนี้ได้ ทั้งในเรื่องของการวางทิศทางของบ้าน ทิศทางการไหลของลม การระบายอากาศ การส่องสว่างภายใน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ช่วยประหยัดพลังงาน เนื่องจาก 70 เปอร์เซ็นต์ของความร้อนภายในบ้าน เกิดขึ้นจากการส่งถ่ายความร้อนผ่านทางผนัง และประมาณ 70 – 85 เปอร์เซ็นต์ เป็นการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องปรับอากาศ

ผนังคอนกรีต Smartblock ช่วยประหยัดพลังงานภายในบ้านได้

ผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรีต Smartblock โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อิฐเย็นสมาร์ทบล็อก ที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้างผนังตัวหนึ่งที่สามารถช่วยให้ผู้คนประหยัดพลังงานได้ เนื่องจากคุณสมบัติอิฐเย็นสมาร์ทบล็อคเป็น อิฐมวลเบาประหยัดพลังงาน ที่ถูกผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีที่ไม่สร้างผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศ

ที่สำคัญยังมีฟองอากาศขนาดเล็ก ๆ ที่ไม่สม่ำเสมอกันจำนวนมากกระจัดกระจายกันอยู่ภายใน ที่นอกจากจะทำให้อิฐเย็นสมาร์ทบล็อคมีน้ำหนักเบาขึ้นแล้ว ยังมีความสามารถในการกันเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพร้อมกับความทนทานต่อเปลวไวได้นานกว่า 4 ชั่วโมงโดยไม่ไหม้ เพราะฟองอากาศเหล่านี้ ช่วยป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่จะผ่านผนังบ้านได้ดีกว่าผนังอิฐมอญ ถึง 4 – 8 เท่า จึ่งช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ พร้อมกับช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่จะเกิดขึ้นได้

สำหรับก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas)  จะรวมตัวกันเป็นชั้นบาง ๆ ของกลุ่มก๊าซ  ทำหน้าที่ดักและสะท้อนความร้อนที่โลกแผ่กลับออกไปในอวกาศให้กลับเข้ามาภายในโลกอีก  เป็นกลไกที่ทำให้โลกสามารถรักษาพลังงานความร้อนไว้ได้ เรียก ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect)  หากไม่มีก๊าซกลุ่มนี้  โลกก็จะไม่สามารถเก็บพลังงานไว้ได้  และจะมีอุณหภูมิแปรปรวนในแต่ละวัน  ซึ่งก๊าซกลุ่มนี้จึงทำหน้าที่เสมือนผ้าห่มบาง ๆ ปกคลุมโลกที่หนาวเย็นเอาไว้.