พื้นอีพ็อกซี่หลุดร่อน มาจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

พื้นอีพ็อกซี่หลุดร่อน มาจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

พื้นอีพ็อกซี่หลุดร่อน มาจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

พื้นอีพ็อกซี่หลุดร่อน คือปัญหาที่พบได้บ่อยมาก โดยมีสาเหตุการเกิดได้หลายอย่าง ถึงแม้บางครั้งเลือกใช้สีที่มีคุณภาพสูงก็สามารถเกิดการหลุดร่อนได้เช่นกัน ทั้งนี้สาเหตที่ทำให้เกิดการหลุดร่อนที่พบได้บ่อยนั้นมักเกิดจากขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวที่ไม่ดีพอ ซึ่งขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวมีความสำคัญอย่างยิ่งก่อนการเคลือบพื้นด้วยสีอีพ็อกซี่

ตรวจสอบพื้นผิวคอนกรีตเบื้องต้นให้ดี ก่อนทำพื้นอีพ็อกซี่

ก่อนลงมือเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ ต้องตรวจพสอบพื้นผิวคอนกรีตให้ดีก่อนว่ามันเป็นอย่างไร เช่น พื้นคอนกรีตผุกร่อนอยู่หรือไม่ เป็นปูนเก่า หรือปูนใหม่ มีความแข็งแรงทนทานมากน้อยแค่ไหน พื้นเหล่านั้นเคยผ่านการเคลือบเดิมไว้อยู่หรือเปล่า

หากพบว่าคอนกรีตมีความเสียหายมาก ก็ต้องทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อยเสียก่อน หรือถ้าพื้นเดิมมีการเคลือบไว้อยู่แล้ว ก็ให้ดูว่าหลุดร่อนบ้างหรือไม่ ถ้าพื้นหลุดร่อนต้องรื้อทิ้งและปรับปรุงซ่อมแซมให้เรียบร้อย จากนั้นก็ลงมือเคลือบใหม่ได้

ความชื้นและสิ่งแปลกปลอม ก็ทำให้พื้นอีพ็อกซี่หลุดร่อนได้เช่นกัน

1.ตรวจสอบความชื้นของพื้นผิวคอนกรีต – หากคอนกรีตมีความชื้นแล้วไม่จัดการให้หมด เมื่อเคลือบพื้นลงไปก็จะส่งผลให้สีอีพ็อกซี่บวมและแตกหลุดร่อนได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น ต้องพื้นคอนกรีตต้องผ่านการตรวจสอบระดับความชื้นก่อน โดยการใช้เครื่องวัดความชื้นของพื้น

หรือถ้าไม่มีเครื่องมือในการวัดระดับความชื้น ก็ให้ใช้ถุงพลาสติกคลุมและปิดขอบให้สนิทด้วยกระดาษกาว จากนั้นทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง หากพบว่าพื้นปูนเปียก หรือมีหยดน้ำเกาะอยู่ ก็แสดงว่ามีพื้นปูนมีความชื้นสะสม ถ้าความชื้นสูงเกินค่ามาตรฐานก็ควรลงมือเคลือบตัวบล็อกความชื้น (Moisture Barrier) เพื่อป้องกันการดันของความชื้นใต้พื้นผิวคอนกรีต

2.มีสิ่งแปลกปลอมปะปน – ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้พื้นอีพ็อกซี่หลุดร่อนเลยก็คือ ความผิดพลาดในขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวที่ทำให้มีสิ่งแปลกปลอม ซึ่งก่อนการเคลือบทุกครั้งต้องดำเนินการทำความสะอาดพื้นผิวคอนกรีตให้ปราศจากสิ่งสงกปรกทั้งหลายเสียก่อน เช่น ฝุ่นละออง คราบน้ำมัน จารบี กาว

ดังนั้นควรใส่ใจเป็นอย่างมากในขั้นตอนการทำความสะอาดก่อนเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาพื้นหลุดร่อนตามมาในภายหลัง นอกจากนี้แล้ว การขัดพื้นผิวคอนกรีตก่อนการเคลือบรองพื้นก็มีความสำคัญเช่นกัน ควรมีการขัดเปิดหน้าผิวคอนกรีตก่อนเสมอแล้วค่อยเคลือบพื้นในชั้นแรก เพื่อให้รูพรุนที่หลงเหลืออยู่โผล่ออกมาให้เห็น และยังช่วยเพิ่มการยึดเกาะที่ดีให้กับพื้นคอนกรีต เพียงเท่านี้ ปัญหาการหลุดร่อนของพื้นก็จะหมดไป.