ภูมิสยามฯจับมือ 7 Plus ประกันคุ้มครองขณะตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์

ภูมิสยามฯจับมือ 7 Plus ประกันคุ้มครองขณะตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์

ภูมิสยามฯจับมือ 7 Plus ประกันคุ้มครองขณะตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์

            บริษัทภูมิสยามซัพพลาย ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย พร้อมบริการตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ โดยมีนายรัฐโรจน์ ภูริหิรัญพิพัฒ เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท และนายสุรวุฒิ จักขุทิพย์ ผู้จัดการส่วนลูกค้าองค์กร 1 จากบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันเปิดตัวบริการประกันภัย 7+Warranty เป็นเจ้าแรกและเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทย ที่มีระยะเวลารับประกันนานสูงสุด 7 ปี ของบริการตอกเสาเข็ม จากบริษัทภูมิสยามซัพพลาย

โดยประกันชิ้นนี้ ได้คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการแบกรับน้ำหนัก ของเสาเข็มสปันไมโครไพล์ที่วิศวกรออกแบบและคำนวณไว้ ในกรณีที่ไม่สามารถรับน้ำหนักได้ ซึ่งบริษัทภูมิสยามซัพพลาย มีความประสงค์ยินดีซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงทุกประการ ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่บริษัทได้กำหนดเอาไว้

รวมถึงประกันในระหว่างตอกเสาเข็มด้วยเช่นกัน เพื่อคุ้มครองความเสียหายให้กับทรัพย์สินทั้งของลูกค้า ไปจนถึงเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ก่อสร้าง โดยเป็นไปตามเงือนไขที่กรมธรรม์กำหนด เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความมั่นใจในมาตรฐานด้านบริการแก่ลูกค้า

ลักษณะเด่นของเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun MicroPile)

1.สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่แคบ เนื่องจากใช้ปั้นจั่นที่ถูกออกแบบมาพิเศษ ทำให้ระดับความสูงของปั้นจั่นไม่เกิน 3 เมตร เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับการนำไปปรับปรุง ต่อเติมบ้าน สำนักงาน โรงงาน แก้ไขปัญหาอาคารทรุด สามารถตอกให้ชิดติดกับกระจกและกำแพงบ้านได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย จนแตกร้าวกับโครงสร้างเดิม

2.เนื่องจากเสาเข็มสปันไมโครไพล์มีรูกลมกลวงอยู่ตรงกลาง จึงไม่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในขณะติดตั้งได้ อาคารส่วนใหญ่ที่ต้องเสริมเสาเข็มนั้น ซึ่งอาหารส่วนใหญ่ที่ต้องการเสริมเสาเข็มนั้น มักมีปัญหากับความบกพร่องของรากฐานมาก่อนแล้ว จึงไม่ควรทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้ต่อรากฐาน หรือโครงสร้างอาคารมากขึ้น

3.ไม่ทำให้เกิดมลภาวะทางเสียงและทำลายสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้มีเสียงรบกวนน้อย สะดวก สะอาด ปราศจากดินโคลน ไม่ต้องทำการขนดินที่เหลือจากการติดตั้งไปทิ้ง

4.สามารถแบกรับน้ำหนักได้ทันทีเมื่อติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งกับอาคารที่มีการทรุดตัวค่อนข้างมาก หรืออาคารที่ต้องชดเชยความแข็งแรงอย่างรวดเร็ว

5.แบกรับน้ำหนักได้เป็นไปตามที่วิศวกรออกแบบไว้ ผ่านกระบวนการทดสอบความสามารถในการแบกรับน้ำหนัก ปลอดภัย (Safe Load) ด้วยการใช้วิธีการ Dynamic Load Test จึงสามารถแบกรับน้ำหนักได้มาดถึง 20 – 40 ตัน ต่อเสาเข็มต้น

6.รองรับการก่อสร้างของอาการตั่งแต่ 1-5 ชั้น หรือมากกว่าตามที่วิศวกรทำการออกแบบมา

7.มีความแข็งแกร่งมากกว่าเสาเข็มทั่วไปมากถึง 10 เท่า

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ช่วยแก้ปัญหาได้ที่เกิดกับเสาเข็มทั่วไปได้ ดังนี้

1.สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่แคบ

2.ไม่ทำให้เกิดมลภาวะทางเสียง

3.บริเวณหน้างานที่ก่อสร้างมีความสะอาด ปราศจากดินโคลน

4.เสาเข็มสปันไมโครไพล์ สามารถแบกรับน้ำหนักได้มากถึง 20-50 ตันต่อต้น โดยขึ้นอยู่กับสภาพชั้นดินแต่ละพื้นที่เป็นหลัก

5.สามารถนำมาตอกได้ชิดติดกับกำแพง ไม่ทำให้โครงสร้างเกิดความเดิมเสียหาย.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนบทความ siam-engineer.co.th