หญ้าเทียมสามารถติดตั้งด้วยตนเองได้ ไม่ใช่เรื่องยาก

หญ้าเทียมสามารถติดตั้งด้วยตนเองได้ ไม่ใช่เรื่องยาก

หญ้าเทียมสามารถติดตั้งด้วยตนเองได้ ไม่ใช่เรื่องยาก

            เมื่อตัดสินใจติดตั้งหญ้าเทียม หรือหญ้าสังเคราะห์ได้แล้ว ก็ให้ลอกหญ้าจริงออกมาให้หมด จนถึงหน้าพื้นดิน จากนั้นให้ถมพื้นที่ด้วยเกล็ดหรือทรายในระดับความสูง 8-10 ซม. และปรับพื้นดินให้ลาดเอียง เพื่อให้สามารถระบายน้ำออกได้ เสร็จแล้วบดอัดพื้นที่ถูกถมแล้วให้แน่นด้วยลูกกลิ้ง หรือเครื่องตบหน้าดิบ ต่อมาให้ปูด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ ( Urbano White Textile )

เมื่อขั้นตอนเตรียมตัวติดตั้งหญ้าเทียมเสร็จแล้ว ต่อมาให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1.ทำการกำหนดแนวเส้นระยะที่ต้องการติดตั้งหญ้าเทียม เพื่อให้สามารถตัดหญ้าเป็นรูปทรงตามต้องการได้ง่าย และควรวางหญ้าให้อยู่ในแนวย้อนแสงกับทิศทางที่มองเข้าไปในพื้นที่ติดตั้ง เพราะช่วยเพิ่มสีสันให้ใบหญ้าดูสดใสได้

2.ม้วนหญ้าออกมา จากนั้นทิ้งไว้อย่างน้อย 45 นาที เพื่อใหหญ้าคลายตัว

3.ขนาดของหน้างกว้างผืนหญ้าคือขนาด 2 เมตร หากพื้นที่มีขนาดใหญ่กว่า ต้องต่อหญ้า 2 ผืนเข้าด้วยกัน ซึ่งการต่อหญ้านั้น ให้ใช้เทปจ๊อย ( Joint Tape) วางตลอดแนวที่มีการต่อหญ้า

4.กาวที่นำมาใช้ต่อควรเป็นกาวยาวทั่วไป หรือหากต้องการให้กาวติดทนทานก็ให้เลือกใช้กาว PU  2k  ผสมในอัตราส่วน 1 ต่อ 5

5.ให้ตัดหญ้าเทียมตรงแนวพอดี เพื่อไม่ให้เห็นรอยต่อหลังจากเสร็จการติดตั้ง และควรทิ้งคราบกาวให้แห้งอย่างน้อย 1 ชม. แล้วค่อยทำการติดตั้งหญ้าลงไปบนพื้นดิน ซึ่งอุปกรณ์ที่ควรนำมาใช้ในการติดกาว รวมถึงถึงจ๊อยเทปและตัวหญ้า ต้องทำให้แห้งระหว่างทำการติดกาว

6.นำหมุดแสตนเลสแท้ 100% เพื่อป้องกันการเกิดสนิม รูป ตัว U ยาว 6 นิ้ว ปักลงไปตามรอยเชื่อมต่อของผืนหญ้าแต่ละแผ่น และบริเวณขอบหญ้า โดยต้องระยะห่างทุก ๆ 50 ซม. เพื่อยึดหญ้ากับพื้นดินให้แน่นขึ้น

7.เมื่อวางหญ้าจนเต็มพื้นที่แล้ว ให้ใช้มีดคัตเตอร์ใบใหญ่มาตัดแนวหญ้าส่วนเกินออก

8.เสร็จแล้วให้ใช้แปรงพลาสติคปัดหญ้าให้ตั้งตรงขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

ในกรณีที่ต้องการติดตั้งหญ้าเทียมบนพื้นปูน พื้นกระเบื้อง พื้นคอนกรีต และพื้นไม้

1.ทำการเตรียมพื้นที่ติดตั้งหญ้าเทียมให้เรียบ แห้ง ไม่มีน้ำขัง หรือมีเศษขยะติดอยู่

2.คลี่ม้วนหญ้าออกมา ทิ้งไว้อย่างน้อย 45 นาที เพื่อให้หญ้าคลายตัว

3.ทากาวยางตามมุม หรือ ขอบตามแนวหญ้า โดยให้เว้นทาเป็นช่วง ๆ ไม่ควรทากาวตลอดทั้งแนวหรือทั้งผืน เพื่อให้น้ำระบายออกได้  

4.นำแผ่นหญ้าที่ทากาวยางแล้วมาวางลงบริเวณพื้นที่ติดตั้ง  แล้วใช้วัสดุที่มีน้ำหนักกดลงบนหญ้าให้กาวติดยึดกับพื้นปูน

5.หากพื้นที่สำหรับปู ต้องการต่อหญ้า 2 ผืนเข้าด้วยกัน ให้ใช้เทปจ๊อย ( Joint Tape) วางตลอดแนวที่มีการต่อ

6.กาวที่นำมาใช้ต้องเป็นกาวยางทั่วไป หรือถ้าอยากให้ติดแน่นทนทานต้องใช้กาว PU 2k  ผสมในอัตราส่วน 1ต่อ5

7.ตัดหญ้าให้ตรงแนวพอดี เพื่อให้เห็นรอยต่อหลังการติดตั้ง และหลังจากเชื่อมเทปจ๊อยกับหญ้าแล้ว ก็ทิ้งไว้ให้กาวแห้งประมาณ 1 ชม. จากนั้นติดตั้งหญ้าลงบนพื้นต่อไป โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดกาว รวมถึงจ๊อยเทปและตัวหญ้า ต้องแห้งระหว่างทำการติดกาวด้วย

8.หากวางหญ้าจนเต็มพื้นที่แล้ว ให้นำมีดคัตเตอร์ใบใหญ่มาตัดแนวหญ้าที่เกินออก

9.เสร็จแล้วใช้แปรงพลาสติคปัดหญ้าให้ตั้งขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ.