อันตรายจากการไม่สวมถุงมือทอนิรภัย อาจำให้พิการได้

อันตรายจากการไม่สวมถุงมือทอนิรภัย อาจำให้พิการได้

อันตรายจากการไม่สวมถุงมือทอนิรภัย อาจำให้พิการได้

            โรงงานเกือบทุกแห่งที่มีการใช้เครื่องจักรกลทำงานร่วมกับมนุษย์ ทั้งเครื่องมือที่ทันสมัยที่ถูกควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือจะเป็นเครื่องมือที่ต้องใช้คนควบคุมอยู่ตลาดเวลาก็ตาม ความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการทำงานก็มีโอกาศเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา นั่นก็หมายถึงอันตรายที่จะเกิดกับผู้ปฏิบัติงานได้นั่นเอง และบรรดาสื่อต่าง ๆ ก็มักจะมีการนำเสนอข่าวอุบัติเหตุการได้รับบาดเจ็บ จนอาจถึงขั้นเสียชีวิตให้เห็นกันอยูบ่อยครั้ง ซึ่งช่วยเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้คนได้เป็นอย่างดี

โดยเฉพาะอันตรายจาการสัมผัส ที่เกิดจากไม่มีการสวมถุงมือทอนิรภัย อันตรายจากการสูดดม อันตรายจากการมอง อันตรายจากเสียง ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ อาจส่งผลกระทบทางด้านร่างกาย จนพิการ หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ ด้วยเหตุนี้ การปฏิบัติที่มีความเสียง จึงต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานอยู่เสมอ

อาการบาดเจ็บที่เกิดกับข้อมือและนิ้ว เมื่อสวมถุงมือทอนิรภัย

สำหรับอาการบาดเจ็บที่มือ หรือนิ้วมือ หากผู้ปฏิบัติงานไม่สวมถุงมือทอนิรภัยก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ และที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดเลยก็คือ การบาดเจ็บจากบาดแผล การบาดเจ็บอันเป็นผลมาจากสารพิษ หรือความร้อน รวมถึงการบาดเจ็บที่เกิดกับกระดูก ไปจนถึงข้อต่อ

1.บาดเจ็บจากการได้รับบาดแผล (Traumatic Injuries) – เกิดขึ้นจากการทำงานที่ต้องใช้เครื่องมือ แล้วขาดความระมัดระวัง อาจทำให้มือและนิ้วถูกตัด ถูกทับ ถูกเจาะ และที่ร้ายที่สุดเลยก็คือถูกตัดหายไปทั้งมือ จนกลายเป็นคนพิการได้ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาใหญ่ตามมาด้วย เพราะหากถูกตัดที่เส้นประสาท เส้นเอ็น หรือมีวัตถุเข้าไปฝังติดในบาดแผล ก็สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อได้

ดังนั้น การสวมสวมถุงมือทอนิรภัย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้ ส่วนในกรณที่ถูกเจาะ ก็อาจเกิดขึ้นได้จากเศษวัสดุมีคมกระเด็นมาโดน หรือถูกชิ้นส่วนทีมีความแหลมคมของเครื่องมือและเครื่องจักรเจาะจนได้รับบาดแผลได้ ทั้งนี้ การถูกเจาะอาจส่งผลให้ผิวหนัง เส้นเอ็น ไปจนถึงกระดูก ได้รับความเสียหายและยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้มากกว่าปกติอีกด้วย

2.บาดเจ็บที่เกิดจากการสัมผัส (Contact injuries) –  มักเกิดจากการสัมผัสกับสารทำละลาย เช่น กรด ของเหลวติดไฟ รวมถึงวัสดุอื่น ๆ ที่อาจเผาไหม้ผิวหนังได้ ส่วนสารเคมีก็อาจส่งผลให้เกิดการตอบสนองทางโรคผิวหนังได้ในทันที จนมีอาการคัน เกิดแผลผุพอง หรือถ้าเป็นวัสดุที่มีความร้อนสูงและเย็นจัด ก็ทำให้บาดเจ็บได้เช่นกัน

3.บาดเจ็บซึ่งเกิดผลการสะสม (Carpal tunnel syndrome) – เกิดจากการถูกแรงกดบนเส้นประสาท อันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวมือ และนิ้วซ้ำ ๆ ในจุดเดิมเป็นเวลานาน อาการที่แสดงออกนี้อาจทำให้ไม่สามารถขยับมือ และนิ้วได้เป็นเวลานาน หรือมีอาการบวม ชา

การสวมถุงมือทอนิรภัยช่วยป้องกันอันตรายที่เกิดกับมือและนิ้วได้ดีที่สุด

ในกระบวนการทำงานของโรงงานอุตสาหกรรม ต้องมีการสวมถุงมือทอนิรภัย เพราะการสัมผัสมีอากาศสูงที่จะทำให้เกิดบาดเจ็บมากที่สุด เนื่องจากต้องใช้มือทำงาน ทั้งการหยิบชิ้นงาน ควบคุมเครื่องจักร และอันตรายที่เกิดจากการสัมผัสต่าง ๆ ทั้งการสัมผัสสารเคมี,ของเหลวที่เป็นพิษ, การสัมผัสกับความร้อนสูง, การถูกเครื่องจักรหนีบ ทับ หรือตัด