โครงการแจกเครื่องดับเพลิง 4.6 หมื่นเครื่องให้ชุมชน ยังต้องรอต่อไป

โครงการแจกเครื่องดับเพลิง 4.6 หมื่นเครื่องให้ชุมชน ยังต้องรอต่อไป

โครงการแจกเครื่องดับเพลิง 4.6 หมื่นเครื่องให้ชุมชน ยังต้องรอต่อไป

            ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) กรุงเทพมหานคร เผยว่า จากที่สำนักงาป้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เตรียมการจัดซื้อถังดับเพลิงเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนต่าง ๆ เพื่อช่วยป้องกันเหตุเผลิงไหม้ขนาดเล็กไม่ให้ลุกลามเป็นวงกว้าง ทดแทนของเก่าที่เริ่มเสื่อมสภาพ เนื่องจากมีการจัดซื้อมาหลายปีแล้ว

โดยมีการประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องดับเพลิงทั้ง 2 ขนาดคือ เครื่องแบบยกหิ้ว ชนิดที่ใช้ผงเคมีแห้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 6.8 กิโลกกรัม (สีแดง) จำนวน 41,113 และเครื่องแบบยกหิ้วชนิดเคมีสูตรน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 6 ลิตร (ถังสีเขียว) จำนวน 5,670 เครื่อง รวมเป็นจำนวนทั้งหมดกว่า 46,000 ถัง

ยืดเวลาแจกเครื่องดับเพลิง เปิดโอกาสให้มีผู้เข้าแข่งขันประกวดราคามากขึ้น

ภายหลังจากมีการประกาศร่างประกวดราคาและรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน ผลปรากฏว่ามีข้อแนะนำเรื่องการกำหนดคุณสมับัติใหม่ หลังจากที่คณะกรรมการฯได้ระบุให้มีผลกับหน่วยงานราชการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาทมาก่อนหน้านั้น ก็มีข้อเสนอให้มีผู้เข้าแข่งขันจำนวนมากขึ้นด้วย เพราะควรเปิดกว้างให้สามารถนำผลงานการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นชนิดเดียวกันกับทางหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนด้วย

ซึ่งคณะกรรมการฯเห็นว่า ข้อเสนอแนะในการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงดังกล่าวมีเหตุผลที่ดี จึงน่าจะนำไปทบทวนปรับแก้ไข และได้มอบหมายให้ทางคณะกรรมการไปพิจารณาต่อไป ส่วนเรื่องของสเปคตัวถังและอุปกรณ์ส่วนควบยังไม่มีการเสนอแนะให้ปรับแก้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯก็ได้ออกคำสั่งการให้ไปดูรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน ทั้งนี้คาดการณ์ว่าทางคณะกรรมการจะสามารถสรุปทีโออาร์และเตรียมประกาศประกวดราคาได้ภายในระยะเวลาไม่นานนี้

การจัดซื้อเครื่องดับเพลิงครั้งนี้ ถือเป็นล็อตใหญ่

สำหรับการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการจัดซื้อล็อตใหญ่ หลังจากที่เคยมีการจัดซื้อมาก่อนหน้านั้นแล้วในช่วงก่อนเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯครั้งใหญ่ และมีข่าวการระเบิดของถังดับเพลิงในหลายพื้นที่ จึงมีการ ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องสเปคเครื่องที่กทม.จัดซื้อ ว่าจัดซื้อในขนาดถังที่ไม่ได้มีการผลิตจำหน่วยทั่วไป ขนาดถังบาง หูหิ้วเหล็กบางหรือไม่ เป็นต้น

สำหรับการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงครั้งนี้ ทาง กทม.ก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณไว้กว่า 83.23 ล้านบาท และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องก็ได้สั่งกำชับให้มีการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ให้ชัดเจน โดยต้องเปิดกว้างและเป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป ไม่ก่อให้เกิดข้อครหาเหมือนกับเหตุการณ์ที่ผ่านมา

ซึ่งสเปคของถังสีแดง อาทิ ต้องได้รับมาตรฐาน มอก.332-2537 ตัวถังต้องมีระดับความหนาไม่น้อยกว่า 1.4 มม. ต้องผลิตในประเทศไทย สามารถผ่านความดันทดสอบได้ไม่ต่ำกว่า 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ทนความดันจนแตกไม่ต่ำกว่า 800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ผลการทดสอบต้องมาจากสถาบันที่เชื่อถือได้ ส่วนตรงคอถังนั้น ต้องถูกทำขึ้นจากวัสดุที่ทนทานต่อแรงดึง ไม่น้อยไปกว่า 187 เมกาปาสกาล หัววาล์วหรือเครื่องฉีดและฝา ต้องทำจากทองเหลืองที่มีความต้านแรงดังไม่น้อยกว่า 185 เมกาปาสกาล เป็นต้น.

ขอขอบคุณข่าวสาร https://www.safetyfirstinter.co.th/fire-extingguisher.html