Tag: ถุงมือทอ

อันตรายจากการไม่สวมถุงมือทอนิรภัย อาจำให้พิการได้

อันตรายจากการไม่สวมถุงมือทอนิรภัย อาจำให้พิการได้

อันตรายจากการไม่สวมถุงมือทอนิรภัย อาจำให้พิการได้             โรงงานเกือบทุกแห่งที่มีการใช้เครื่องจักรกลทำงานร่วมกับมนุษย์ ทั้งเครื่องมือที่ทันสมัยที่ถูกควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือจะเป็นเครื่องมือที่ต้องใช้คนควบคุมอยู่ตลาดเวลาก็ตาม ความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการทำงานก็มีโอกาศเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา นั่นก็หมายถึงอันตรายที่จะเกิดกับผู้ปฏิบัติงานได้นั่นเอง และบรรดาสื่อต่าง ๆ ก็มักจะมีการนำเสนอข่าวอุบัติเหตุการได้รับบาดเจ็บ จนอาจถึงขั้นเสียชีวิตให้เห็นกันอยูบ่อยครั้ง ซึ่งช่วยเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้คนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอันตรายจาการสัมผัส ที่เกิดจากไม่มีการสวมถุงมือทอนิรภัย อันตรายจากการสูดดม อันตรายจากการมอง อันตรายจากเสียง ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ อาจส่งผลกระทบทางด้านร่างกาย จนพิการ หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ ด้วยเหตุนี้ การปฏิบัติที่มีความเสียง จึงต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานอยู่เสมอ อาการบาดเจ็บที่เกิดกับข้อมือและนิ้ว เมื่อสวมถุงมือทอนิรภัย สำหรับอาการบาดเจ็บที่มือ หรือนิ้วมือ หากผู้ปฏิบัติงานไม่สวมถุงมือทอนิรภัยก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ และที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดเลยก็คือ การบาดเจ็บจากบาดแผล การบาดเจ็บอันเป็นผลมาจากสารพิษ หรือความร้อน รวมถึงการบาดเจ็บที่เกิดกับกระดูก ไปจนถึงข้อต่อ 1.บาดเจ็บจากการได้รับบาดแผล (Traumatic Injuries) – เกิดขึ้นจากการทำงานที่ต้องใช้เครื่องมือ แล้วขาดความระมัดระวัง อาจทำให้มือและนิ้วถูกตัด ถูกทับ ถูกเจาะ […]