Tag: สปันไมโครไพล์

ภูมิสยามฯจับมือ 7 Plus ประกันคุ้มครองขณะตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์

ภูมิสยามฯจับมือ 7 Plus ประกันคุ้มครองขณะตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์

ภูมิสยามฯจับมือ 7 Plus ประกันคุ้มครองขณะตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์             บริษัทภูมิสยามซัพพลาย ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย พร้อมบริการตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ โดยมีนายรัฐโรจน์ ภูริหิรัญพิพัฒ เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท และนายสุรวุฒิ จักขุทิพย์ ผู้จัดการส่วนลูกค้าองค์กร 1 จากบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันเปิดตัวบริการประกันภัย 7+Warranty เป็นเจ้าแรกและเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทย ที่มีระยะเวลารับประกันนานสูงสุด 7 ปี ของบริการตอกเสาเข็ม จากบริษัทภูมิสยามซัพพลาย โดยประกันชิ้นนี้ ได้คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการแบกรับน้ำหนัก ของเสาเข็มสปันไมโครไพล์ที่วิศวกรออกแบบและคำนวณไว้ ในกรณีที่ไม่สามารถรับน้ำหนักได้ ซึ่งบริษัทภูมิสยามซัพพลาย มีความประสงค์ยินดีซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงทุกประการ ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่บริษัทได้กำหนดเอาไว้ รวมถึงประกันในระหว่างตอกเสาเข็มด้วยเช่นกัน เพื่อคุ้มครองความเสียหายให้กับทรัพย์สินทั้งของลูกค้า ไปจนถึงเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ก่อสร้าง โดยเป็นไปตามเงือนไขที่กรมธรรม์กำหนด เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความมั่นใจในมาตรฐานด้านบริการแก่ลูกค้า ลักษณะเด่นของเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (Spun MicroPile) 1.สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่แคบ เนื่องจากใช้ปั้นจั่นที่ถูกออกแบบมาพิเศษ […]